Astaghfirullah robbal baroya Arab Latin Terjemah

Astaghfirullah robbal baroya


أ َ سـْــتـَـغـْـفـِـرُ الله، رَبَّ الـْــبـَرَايـَـا

أ َ سـْــتـَـغـْـفـِـرُ الله، مِــنَ الـْــخـَــطَايـَــا


رَبِّ ز ِدْنـِى عـِــلـْــمًـا نـَــافـِــعـًــا

وَوَفـِّــقـْــنـِــى عـَــمـَــلاً مـَــقـْــبـُــولاً

وَهَــبْ لـِــى ر ِزْقـًــا وَاسِــعـًــا

وَتـُــبْ عـَــلـَــيـْـنـَــا تـَــوبـَــة ً نـَــسـُــوحـًــا


وَلـِــهـَــذَا سـِــر ِّ * آدُع

فـِــى يـَــسـَــارى وَ عـَــسـَــارى

أ َنـَــا عـَــبـْـدٌ صـَـارَ * فـَــقـْــرى

إ ِنَّ * فـَــقـْــرى * وَالـضـِّــرَارى *


وَالـْــكـَــفـَــانـِــى عـِــلـْــمُ رَبــِّــى *

بــِالـْــسـُــؤَالـِــى وَاخـْــتـِــيـأر ِى

يـَــا إ ِلــَــهـِــى وَ مـَــلِــيــكـِــى

أ َنـْــتَ تـَــعـْــلـَــمْ كـَــيـْــفَ حـَــالـِــى


*Astaghfirullah robbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya


Robbi zidni i`lman nafia`

Wawafiqni a`malan maqbula

Wahabli rizqon wasia`

Watub a`laina taubatan nasukha

(*)

Walihaza sirri adu` fi yasari wa a`sari

Ana a`bdun soro faqri inna faqri waddhirori

Inna faqri waddhirori

(*)

Walkafani i`lmu robbi

Bil suali wakhtiyari

Ya Ilahi wa maliki

Anta ta`lam kaifa khali

(*)

Artinya :

Aku mohon ampun pada Allah tuhan sekalian mahluk

Aku mohon ampun pada Allah dari pada segala dosa


Ya Allah ya Tuhanku tambahkan lah Ilmu yang bermanfaat kepadaku

Dan bimbing aku pada amalan yang diterima

Berikanlah aku rizqi yang luas

Dan terimalah taubatku taubat Nasukha


Dan ini rahasia seruan Do'a ku padamu

Dan aku berharap moga di permudahkan

Aku adalah seorang hamba yang fakir

Sesungguhnya kami fakir dan memerlukanmu (membutuhkanmu)


Dan cukupkan aku dengan ilmumu ya rab

Dengan soalanku(permohonanku) dan pilihanku

Wahai tuhanku yang menguasai diriku

Engkau maha mengetahui keadaan hambamu ini


Teks syair Astagfirullah versi Kelangan Gus Azmi

Astaghfirullah robbal baroya
Astaghfirullah minal khotoya
Robbi zidni 'ilman zidni 'ilman naafi'a
wawaffiqni 'amalan sholihaa 'amalan maqbula

Allahu robbi Allahu khasbi
Hati ini penuh dengan dengki
Bertingkah laku sombong
Iman semakin kosong
Berbicara selalu berbohong

Astaghfirullah robbal baroya
Astaghfirullah minal khotoya
Robbi zidni 'ilman zidni 'ilman naafi'a
wawaffiqni 'amalan sholihaa 'amalan maqbula

Di siang malam aku abaikan
Kewajiban yang Kau perintahkan
Seakan hidup ini terus kekal abadi
Larut dalam manisnya duniawi

Astaghfirullah robbal baroya
Astaghfirullah minal khotoya
Robbi zidni 'ilman zidni 'ilman naafi'a
wawaffiqni 'amalan sholihaa 'amalan maqbula

Penyakit hati menjadi duri
Hidup ini terasa sendiri
Kemewahan dunia yang hanya sementara
Membuatku sesat dan terhina

Astaghfirullah robbal baroya
Astaghfirullah minal khotoya
Robbi zidni 'ilman zidni 'ilman naafi'a
wawaffiqni 'amalan sholihaa 'amalan maqbula

Robbi mohon ampunilah dosaku
Sering melanggar akan laranganmu
Robbi menyesalku melupakanmu
Hidup ini jauh dari rahmatmu

Jangan kau ambil nyawa dalam jasat
Sebelum ku kembali bertaubat

Astaghfirullah robbal baroya
Astaghfirullah minal khotoya
Robbi zidni 'ilman zidni 'ilman naafi'a
wawaffiqni 'amalan sholihaa 'amalan maqbula

Robbi aku bukanlah ahli surga
Namun ku tak sanggup dalam neraka
Robbi Engkaulah Yang Maha Kuasa
Ampuni hamba yang telah berdosa

Khusnul khotimah menemui mati
Tersenyum di akhir hayat nanti

Astaghfirullah robbal baroya
Astaghfirullah minal khotoya
Robbi zidni 'ilman zidni 'ilman naafi'a
wawaffiqni 'amalan sholihaa 'amalan maqbula

Post a Comment

Previous Next

نموذج الاتصال